JS 实现小时候的记忆:上上下下左右左右BA

每次玩到魂斗罗或者和每次看到手柄都会想起这个秘笈。后来看到也有网站把这个秘笈弄上来,也学习了一下,结构很简单。

vvar kkeys = [], konami = "38,38,40,40,37,39,37,39,66,65";
    //jQuery
    $(document).keydown(function (e) {
    //JS 
document.body.addEventListener('keydown', function (e) {
      kkeys.push(e.keyCode);
      if (kkeys.toString().indexOf(konami) >= 0) {
       alert("HI!");
      }
    });

--- EOF ---

留下评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

冀ICP备17005573号-1